substancje czynne

Na całym świecie obserwujemy szybki rozwój technologiczny nauk medycznych, rosnące wymagania starzejącej się populacji oraz zwiększony popyt na opiekę zdrowotną. Wprowadzając surowce i produkty Cannabis zamierzamy skupić się na chorobach przewlekłych, w szczególności układu nerwowego stanowiących największe wyzwanie współczesnej medycyny i systemu opieki zdrowotnej.

Współtworzymy aktualny stan wiedzy naukowej dotyczącej terapeutycznego oddziaływania kannabinoidów pozyskiwanych z konopi [Cannabis]. Współpracujemy w ramach wysoce interdyscyplinarnego podejścia badawczo-rozwojowego otwartego dla wszystkich nauk i dyscyplin na rzecz wysokiej jakości ekstraktów farmaceutycznych oraz wysokiej skuteczności terapii THCx oraz CBDx.