technologia wavex

Wysoką wydajność upraw oraz najwyższą jakość surowców farmaceutycznych uzyskaliśmy poprzez wdrożenie dwóch systemów:

System Produkcji Surowców Kannabinoidowych

System Standaryzacji Surowców Kannabinoidowych